::Assessment van outsourcing

Doel

Het gebeurt regelmatig dat een outsourcing niet de gewenste en/of verwachtte resultaten oplevert. Soms zelfs ontstaan daardoor discussies met de leverancier.

Soms heeft een manager behoefte aan een oordeel (second opinion) over de huidige situatie van de (out)sourcing en het functioneren van de leverancier.

Een assessment van de outsourcingssituatie kan dan het gewenste inzicht opleveren. Daarnaast kan vanuit een assessment ook advies en arbitrage worden gegeven indien tussen klant en leverancier discussies bestaan waar men zelf niet (zo snel) uitkomt.

Uitgangspunten

Afhankelijk van de concrete vraagstelling kan een assessment van de outsourcing zich richten op:

  • de organisatie van het beheer van de ICT (interne sourcing en outsourcing)
  • het rendement van de outsourcing in het licht van de sourcing strategie (zie: sourcing strategie )
  • de kwaliteit van de dienstverlening van een leverancier
  • de 'werking' van de regie-organisatie (zie: assessment van processen en assessment van medewerkers)
  • de kwaliteit van contracten (inhoudelijk, niet de juridische aspecten)
  • de kwaliteit van SLA's

Aanpak

  • Een assessment van de organisatie van de sourcing is feitelijk een proces-assessment (zie: Assessment van processen) en wordt vanuit dit perspectief uitgevoerd ('de werking' en 'het resultaat').
  • Bij een assessment van het rendement van de outsourcing wordt teruggegrepen op de in de sourcing strategie benoemde (gewenste) resultaten van de outsourcing. Het gaat er hierbij om om vast te stellen dat de gewenste resultaten daadwerkelijk worden bereikt; dit kan betrekking hebben op de kosten of bijvoorbeeld de gewenste verbetering van de kwaliteit van de ICT of het beheer. Er kunnen metingen worden uitgevoerd (kwantitatief) dan wel door workshops de 'ervaren resultaten' worden vastgesteld (kwalitatief).
  • Een assessment van de kwaliteit van SLA's kan worden uitgevoerd door een beoordeling 'an sich' of wordt gekoppeld aan een workshop om de houdelijkheid van de SLA's te toetsen aan de behoeften van de business.