::Assessment van processen

Doel

Adviezen kunnen vaak pas worden verstrekt na een analyse (doorlichting) van de huidige situatie. Het gaat bij assessments dan ook vaak om vast te stellen welke knelpunten spelen, zowel wat betreft processen als met medewerkers.

Soms heeft een manager behoefte aan een oordeel (second opinion) over de huidige situatie en het functioneren van zijn afdeling, een proces en/of zijn medewerkers.

Uitgangspunten

<p.Hoewel er vele vormen van assessments zijn, richt het Bureau zich vooral op de productiviteit en effectiviteit van afdelingen en processen 'zoals die wordt ervaren' ('de werking'). Een oordeel over 'de opzet' van processen is pas aan de orde indien in 'de werking' knelpunten worden ervaren die hun oorsprong vinden in het ontwerp van het proces.

Aanpak

De assessments op processen worden uitgevoerd aan de hand van het model van Hammer en aangevuld met eigen ervaringen.

Voorbeelden van proces-assessments zijn:

  • de productiviteit en efficiency van een automatiseringsafdeling
  • de kwaliteit van de implementatie van ITIL, ASL of BiSL
  • de regie op outsourcing (zie ook: Assessment van outsourcing)
  • de kwaliteit en effectiviteit van het beheer van de informatievoorziening
  • het zoeken van oorzaken bij ondervonden knelpunten bij de ICT