::Beheer van de IV

Doel

Beheer van de informatievoorziening moet leiden tot de invulling van de informatie-voorziening die optimale bijdragen levert aan de business.

Of een organisatie haar ICT nu in eigen beheer realiseert of dat wordt samengewerkt met een externe leverancier: men moet zelf de regie op het beheer uitvoeren. Dit betekent onder andere het vaststellen van welke functionaliteit de informatie-voorziening moet bieden.

Uitgangspunten

Bij de inrichting van het beheer van de informatievoorziening wordt de ICT governance als uitgangspunt gehanteerd. Bovendien moet rekening worden gehouden met de situatie dat er wel of niet sprake is van de outsourcing van ICT activiteiten aan externe leveranciers.

Het beheer van de informatievoorziening wordt gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

  • ICT governance (uitgangspunten voor ICT besturing)
  • Taakvelden en processen
  • Beheer-informatie (status-informatie, documentatie)
  • Adequate beheer-organisatie (toewijzen rollen aan organisatie):
  • Taken - Rollen - Functies - Competenties
  • Pro-actief beheer op basis van beheer-informatie
  • Indien sprake is van outsourcing van (delen van) de ICT, dan zal de beheerorganisatie moeten worden aangepast op de te voeren regie. Voor de inrichting van de regie is een apart procesmodel ontwikkeld (zie: Regie).

Modellen

De taakvelden welke met betrekking tot het beheer van de informatievoorziening worden onderkend, zijn opgenomen in onderstaand model: het Beheermodel van Op de Coul©.

 

Bij de inrichting van het beheer van de informatievoorziening wordt gebruik gemaakt van (internationaal erkende) modellen zoals ITIL, ASL en BiSL, maar ook van het 'Beheermodel van Op de Coul' dat het beheer van de informatievoorziening integraal vanuit een bedrijfskundige invalshoek beschouwd.

Ervaring

Ir. Johan C. Op de Coul heeft deze ervaring opgedaan toen hij zelf verantwoordelijk was voor de informatievoorziening in rollen als Hoofd Automatisering en CIO, als vanuit adviesopdrachten. Hij heeft hierover ook een boek geschreven: Beheer van de Informatievoorziening, een bedrijfskundige invalshoek (zie: boeken) dat jarenlang als een standaard voor het inrichten van beheer is gehanteerd en op opleidingen is gebruikt.