::ICT Beleid en Strategie

Doel

Met ICT beleid en strategie wordt bereikt dat een organisatie de 'spelregels' beschikbaar heeft over hoe de organisatie met haar ICT wenst om te gaan. Dit heeft betrekking op de met de ICT c.q. de informatievoorziening:

  • te bereiken doelen
  • te hanteren condities en randvoorwaarden

Uitgangspunten

Het gaat bij het ICT beleid derhalve om:

  • uitgangspunten
  • condities
  • standaarden
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het gaat bij de ICT strategie derhalve om:

  • plannen
  • control

Modellen

Voor het vaststellen van ICT beleid en strategie wordt een model gehanteerd dat inzicht geeft in:

  • welke bijdragen van de ICT-afdeling c.q. externe leverancier(s) worden verwacht
  • welke bijdragen van de ICT aan de business worden verwacht