::Competenties en Competentiemanagement

Doel

We zijn er al lang van overtuigd dat activiteiten pas goed (kunnen) worden uitgevoerd indien de ingezette medewerkers over adequate competenties beschikken. Vragen in dit kader zijn dan ook vaak: "welke taken moeten worden uitgevoerd en welke competenties zijn hiervoor nodig?" en "beschikt deze functionaris ook over de benodigde competenties?" (zie: assessment van medewerkers).

Uitgangspunten

In het kader van competentiemanagement spelen rol-, functie- en competentie-profielen een belangrijke rol. Deze bieden duidelijkheid over een rol of functie en daarvoor benodigde competenties en te bereiken resultaten, maar liggen ook aan de basis van het functiehuis en loopbaanontwikkeling.

In het kader van functies of rollen staan de volgende vragen centraal:/p>

  • wat zijn de core business competenties?
  • welke resultaten worden van een functie of rol verwacht?
  • welke taken (of taakclusters) behoren bij de functie of rol?
  • in welke context of (taak-) rol worden deze taken uitgevoerd?
  • welke persoonlijke, vaktechnische en business competenties zijn noodzakelijk?
  • welke kennis en ervaring zijn nodig?

 

Deze functie-analyse levert een rol/functieprofiel en competentieprofiel op.

Functie-profielen vormen de basis voor 'het functie-huis'. Het functie-huis is de verzameling van functies welke in de organisatie worden onderkend. Vaak wordt ook de enumeratie (salarisstructuur, arbeidsvoorwaarden en beschikbaar te stellen middelen), aan het functie-huis opgehangen.

Naast de functie-huis is het te overwegen om (standaard) carrière paden te definiëren. Dit biedt medewerkers inzicht in welke carrièrestappen (in principe) mogelijk zijn alsmede welke ontwikkeling (qua competenties, kennis en ervaring) nodig is om een stap te maken.

Hierbij wordt aangetekend dat voor het vaststellen van de enumeratie wordt verwezen naar daarvoor gespecialiseerde bureaus.

Modellen

Het vaststellen van functie- en competentieprofielen is gebaseerd op het NGI-model voor functies, zoals beschreven in het NGI-rapport "Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatievoorziening".

Hiervan afgeleid is een model ontwikkeld dat op een praktische wijze invulling geeft aan functie- en competentieprofielen.