::ICT Governance

Doel

Met een heldere ICT-governance wordt bereikt dat allen die betrokken zijn bij het management en het beheer van de informatievoorziening, zowel de ICT-afdeling, de regie op outsourcing, als de business, weet wat van hen wordt verwacht en hoe zij moeten acteren.

Uitgangspunt voor de ICT-governance is dat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 'spelregels' voor het beheer en het management van de informatievoorziening duidelijk zijn benoemd en belegd.

Het gaat derhalve om het vaststellen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van:

 • de business
 • de regie-organisatie (bij outsourcing)
 • de ICT-afdeling die 'in house' ICT-activiteiten uitvoert.

Bovendien zijn 'spelregels' nodig die betrekking hebben op:

 • de wijze van communiceren
 • de samenwerking (processen, procedures)
 • het verstrekken en uitvoeren van 'opdrachten'
 • het eigenaarschap van assets
 • het financiële beheer
 • de financiële afrekening

Uitgangspunten

Bij de inrichting van de ICT-governance wordt een aantal standaard uitgangspunten gehanteerd:

 • de business is verantwoordelijk voor het vaststellen van de functionele behoeften aan informatievoorziening
 • de business is eigenaar van assets (althans, voor zover deze niet van externe leveranciers worden betrokken)
 • de regie-organisatie is intermediair tussen business en (interne en externe) leveranciers
 • de interne ICT-afdeling wordt beschouwd als (interne) leverancier opdrachten worden verstrekt c.q. uitgevoerd op basis van contracten, SLA's en financiële afspraken

Modellen

Naast de eigen ervaring en modellen wordt gebruik gemaakt van (internationaal) erkende modellen, zoals Cobit.