::Regie op outsourcing

Doel

Regelmatig wordt gedacht dat na het afsluiten van een contract en SLA's met een leverancier, de dienstverlening 'als vanzelf' goed verloopt. Wat wordt vergeten is dat een succesvolle outsourcing niet alleen vraagt om toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening (control), maar ook vraagt om een nauwe samenwerking tussen de klant en de leverancier. Bovendien moet worden onderkend dat de eigen organisatie verandert, hetgeen leidt tot nieuwe behoeften aan diensten.

Adequate regie is één van de factoren om outsourcing tot een succes te maken.

Uitgangspunten

Bij de inrichting van de regie wordt afgestemd op de vastgestelde ICT-governance. Hierin is vastgesteld hoe de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is tussen 'de business' en 'de regie-organisatie'. Als uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • de business is verantwoordelijk voor het formuleren van haar behoeften (requirements management)
  • een interne ICT-organisatie (denk bijvoorbeeld aan functioneel applicatiebeheer) is ook een leverancier
  • de regie-organisatie is vervolgens intermediair tussen business en (interne en externe) leveranciers

Een regie-organisatie hoeft daarbij geen 'bijzondere' afdeling te zijn. Het gaat er om dat de taken welke in het kader van regie moeten worden uitgevoerd, in de organisatie worden belegd. De inkoop en contractering van externe leveranciers zou bijvoorbeeld prima bij een centrale inkoopafdeling kunnen worden belegd.

Modellen

De inrichting van regie in een gespecialiseerde regie-organisatie of het beleggen van specifieke regie-taken elders in de organisatie, wordt gebaseerd op een door ir. Johan C. Op de Coul ontwikkeld model: het Regie-model van Op de Coul©.

Dit model is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

  • ICT-governance (uitgangspunten voor ICT besturing)
  • Taakvelden en processen
  • Documenten (SLA, SPA, Portfolio's)
  • Adequate regie-organisatie (toewijzen rollen aan organisatie): Taken - Rollen - Functies - Competenties
  • Pro-actieve aansturing op basis van status-informatie

De taakvelden welke met betrekking tot regie worden onderkend, zijn opgenomen in onderstaand Regie-model van Op de Coul©.