::Strategic sourcing van de ICT

Doel

Voor het beheer van de informatievoorziening moeten taken worden belegd bij interne en - zo gewenst - externe deskundigen c.q. leveranciers. De strategie voor de organisatie van dit beheer wordt tegenwoordig vaak 'sourcing strategie' genoemd.

Een sourcing strategie moet voorts borgen dat de organisatie (sourcing) van de ICT optimaal rendement voor de business gaat opleveren.

Te vaak biedt outsourcing te weinig (of zelfs negatief) rendement doordat 'de verkeerde' ICT-activiteiten zijn uitbesteed of 'een verkeerde leverancier' is gecontracteerd. Of een organisatie gebruik maakt van de diensten van een externe leverancier, en welke dan, zou derhalve moeten worden vastgesteld op basis van een weloverwogen analyse en beslissing: 'de sourcing strategie'.

Uitgangspunten

Een sourcing strategie biedt inzicht in:

  • het beleid, de uitgangspunten en randvoorwaarden voor (out)sourcing
  • welke clusters van ICT-activiteiten ('percelen') voor outsourcing in aanmerking kunnen komen, alsmede onder welke condities en randvoorwaarden
  • welke eisen aan leveranciers worden gesteld
  • welke samenwerkingsvormen met te selecteren leveranciers kan worden aangegaan c.q. de voorkeur genieten
  • Het opstellen van een sourcing strategie is de eerste stap voor de outsourcing van (delen van) de ICT (of een her-aanbesteding).
  • Het totale proces is in onderstaand model weergegeven.

Modellen

  • Bij het opstellen van een sourcing strategie wordt naast de eigen ervaring ook gebruik gemaakt van ISPL, een (internationaal erkende) aanpak voor het voorbereiden en managen van outsourcing.