::Workshops

Doel

Het Bureau voert vaak workshops uit of opdrachten met de inzet van workshops. Workshops bieden het voordeel dat met een kleine voorbereiding en het inschakelen van de kennis van de eigen medewerkers, er snel resultaten kunnen worden geboekt.

Aanpak

Voor het uitvoeren van een workshop wordt een standaard aanpak gehanteerd:

  • Verkennen van het doel van de workshop
  • Vaststellen van de opdracht voor de workshop
  • Voeren van gesprekken om het vraagstuk te verkennen
  • Voorbereiden van de workshop: aanpak en workshop documentatie
  • Uitvoeren van de workshop
  • Opstellen van het verslag
  • Terugkoppelen van de bevindingen met de workshop-deelnemers
  • Presenteren en bespreken van het verslag aan de opdrachtgever
  • Workshops worden vaak op basis van fixed price uitgevoerd.