::Het Bureau

Organisatie-adviesbureau Op de Coul is een onafhankelijk bureau voor organisaties-advies en interim management.

Het bureau is in januari 2009 opgericht door ir. Johan C. Op de Coul.

ir. Johan C. Op de Coul

Op basis van ruim 25 jaar ervaring biedt Johan Op de Coul advies en ondersteuning aan directies, CIO's, Hoofden ICT en andere verantwoordelijken voor de informatievoorziening bij vraagstukken die betrekking hebben op de inrichting, de organisatie, het beheer en het management van de informatievoorziening.

Adviezen en interim management

Organisatie-adviesbureau Op de Coul biedt een scala aan adviesdiensten en interim management rond het thema 'de inrichting, de organisatie, het beheer en het management van de informatievoorziening'.

Motto

Vanuit het motto 'ICT moet rendement opleveren' wordt benadrukt dat de ICT een 'bedrijfsmiddel' voor de business is, i.c. dat de informatievoorziening de bedrijfsprocessen zodanig moet ondersteunen dat er - in een goede balans tussen kosten en baten - rendement voor de business ontstaat.

Modellen

Naast de eigen ervaring wordt gebruik gemaakt van (internationaal) erkende modellen, zoals die van Hammer (voor proces assessments), ITIL, ALS en BiSL (voor beheer), Cobit (voor ICT-governance) en de modellen voor competentiemanagement zoals gepubliceerd in het NGI-rapport 'Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatievoorziening'.

Het bureau heeft op basis van haar ervaring ook eigen modellen ontwikkeld waarover uitgebreid is gepubliceerd.