Werken in een digitale wereld

In 2001 is het 4de rapport over functies in de informatica uitgebracht. Daar zijn ca. 8000 stuks van verkocht.

Nu is daar een update van gelanceerd!

Het 5de functierapport, met de titel 'Werken in een digitale wereld' is een update met daarin alle ontwikkelingen verwerkt die sinds 2001 in het vakgebied zijn opgetreden. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • de structurele outsourcing van de IT, met alle daaraan verbonden taken en functies
 • de 'overname' van informatica-taken door de business
 • de combinatie van informatica-taken en business-taken in business-functies
 • het toenemende belang om businessprocessen integraal met de informatievoorziening/IT te beschouwen

Net als in het rapport van 2001 vind je in het rapport:

 • informatica-functies
 • informatica-taken
 • aan de taken verbonden competenties

Een belangrijke ontwikkeling in het informaticavakgebied is e-CF, het Europese competentieframework. Dit is geheel in het KNVI-competentiemodel geïntegreerd.

 

::Nieuws

Roadmap Sourcing / Draaiboek Outsourcing

Op basis van 10 jaar ervaring met outsourcing heb ik een draaiboek ontwikkeld voor de (her-)aanbesteding van ICT-diensten: De Roadmap Sourcing.

Het draaiboek biedt o.a.:

 • een standaard voor aanpak en fasering, met als hoofdindeling:
  1. het opstellen van de gewenste sourcing strategie
  2. het realiseren van de gewenste sourcing strategie met: RfI, RfP, tenderen, leveranciersselectie en -contractering
 • werkbladen om de aanpak te ondersteunen
 • documentatie standaarden
 • beslissingondersteunende tabellen
 • tabellen met achtergrondinformatie, algemeen ondersteunende informatie over het (her-)aanbesteden

Met het draaiboek krijg je een interactieve CD, waarop alle werkbladen beschikbaar zijn zodat deze kunnen worden ingevuld en met specifieke klant-eisen kunnen worden uitgebreid.

Deze standaarden zijn best practices en heb ik in die afgelopen 10 jaren zelf gebruikt (en verder geoptimaliseerd) bij het ondersteunen van relaties met (her-) aanbestedingen en het managen van hun outsourcing.

Door het gebruik van het draaiboek kan je veel in eigen beheer voorbereiden als een (her-)aanbesteding bij jou speelt.

Bovendien leiden de documentatie standaarden tot betere RfP’s (en derhalve offertes van leveranciers), de definitie van services, SLA’s, KPI’s, stuurmaatregelen en contracten.

De Roadmap Sourcing heb ik ontwikkeld op basis van de begeleiding van de outsourcing, en de inrichting en operationele uitvoering van regie bij:

 • KPN
 • Nuon
 • Hydron
 • Holland Casino
 • Ministerie van VROM
 • CB&I/Lummus (voorheen: ABB/Lummus)
 • Delta
 • SenterNovem
 • Dirk van den Broek
 • D-Reizen
 • Ministerie van Defensie
 • Reclassering Nederland
 • Gemeente Zeewolde
 • Gemeente Almere
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Rijkswaterstaat

Bovendien heeft mijn betrokkenheid bij de Contact Groups (groepen klanten van Atos Origin, Getronics, EDS, Capgemini, RAET, Fujitsu) mij veel geleerd over de praktijk van outsourcing. Ook deze ervaringen zijn in het Draaiboek verwerkt.

Voor het gebruik van De Roadmap Sourcing verzorg ik ook training.