Quick Assessment van Outsourcing

Het is opvallend hoe vaak ik de laatste tijd gesprekken voer waarbij wordt gesteld dat de outsourcing niet de gewenste resultaten oplevert. De prestaties van de leverancier zijn onder de maat en het rendement van de outsourcing staat onder druk!

Daarbij wordt de wens uitgesproken om op korte termijn verbetering in de situatie te verkrijgen.

Om in te spelen op deze problematiek heb ik een 5-daagse workshop ontwikkeld: 'Quick Assessment van Outsourcing'.

Specifieke doelen van de workshop zijn:

  • het verkrijgen van inzicht in de status en de resultaten van de outsourcing

li>het benoemen van maatregelen die op korte termijn tot verbetering leiden

De workshop is specifiek gericht op een tussentijdse evaluatie en gericht op de gewenste korte termijn resultaten. Het is derhalve geen workshop die aan de basis ligt van een herbezinning op de outsourcingsrelatie of een beslissing over een eventuele her-aanbesteding. Daarvoor is een andere (uitgebreidere) aanpak nodig.

In de workshop kunnen ook specifieke doelen en aandachtspunten worden meegenomen die in de voorbereiding worden benoemd.

Op basis van de informatie van de deelnemers, is een gedegen inzicht te verkrijgen in de knelpunten die bij de outsourcing worden ervaren. Vanuit mijn meer dan 10-jarige ervaring met outsourcing kan ik bovendien helpen om verbetermaatregelen te benoemen.

De ervaring heeft geleerd dat er vaak (veel) knelpunten zijn die op korte termijn kunnen worden verbeterd terwijl de investering (tijd en geld) relatief klein is!

De brochure 'Workshop Quick Assessment van Outsourcing' kunt u downloaden door te klikken op deze link.