Strategische sessie 'I-strategie'

In de meeste organisaties is de afgelopen tijd de aandacht vooral uitgegaan naar outsourcing: het selecteren en contracteren van een outsourcingsleverancier en het inregelen van de dienstverlening. De aansturing van deze leverancier vraagt in het algemeen ook continu de aandacht.

Door deze focus op outsourcing is de aandacht voor de ICT-strategie (in het bijzonder de informatiestrategie) vaak achter gebleven.

Met de door mij ontwikkelde 3-daagse Strategie sessie 'I-strategie' wil ik de aandacht weer op die I-strategie vestigen. Deze is immers een belangrijke basis voor het optimale beheer van de informatievoorziening en de (technisch gerichte) aansturing van de informatievoorziening-infrastructuur (de technische ICT-infrastructuur, applicaties en gegevens).

Vaak is slechts een herijking van de I-strategie nodig. Door opnieuw en expliciet de aandacht op de I-strategie te vestigen, ontstaat een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de informatievoorziening.

In deze strategische sessies richt ik mij primair op:

 • de behoeften welke door de business zijn geformuleerd en de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd;
 • het onderkennen waar en met welke ICT-middelen de business beter c.q. verder kan worden ondersteund, i.h.b.:
  • de positie van het bedrijf in de markt,
  • de samenwerking met klanten,
  • en de kwaliteit van dienstverlening,
  • kostenbesparingen,
 • en de realisatie daarvan;
 • optimalisatie van het beheer: organisatie, 'technische' maatregelen en aansturing van leveranciers;
 • het benoemen van verbeterplannen en optimalisaties.

Het gaat derhalve niet (direct) om een herijking van het informatiebeleid, doch om de wijze waarop het beleid wordt gerealiseerd, het beheer wordt uitgevoerd, kansen, mogelijkheden, knelpunten, issues en acties om pro-actief de kwaliteit van het beheer en de informatievoorziening te verbeteren.

Deze strategie sessies staan daarbij volledig in het teken van mijn motto:

"De informatievoorziening moet rendement opleveren"

De brochure van de strategische sessie over de informatiestrategie kunt u downloaden door te klikken op deze link