Werken in een digitale wereld

In 2001 is het 4de rapport over functies in de informatica uitgebracht. Daar zijn ca. 8000 stuks van verkocht.

Nu is daar een update van gelanceerd!

Het 5de functierapport, met de titel 'Werken in een digitale wereld' is een update met daarin alle ontwikkelingen verwerkt die sinds 2001 in het vakgebied zijn opgetreden. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • de structurele outsourcing van de IT, met alle daaraan verbonden taken en functies
  • de 'overname' van informatica-taken door de business
  • de combinatie van informatica-taken en business-taken in business-functies
  • het toenemende belang om businessprocessen integraal met de informatievoorziening/IT te beschouwen

Net als in het rapport van 2001 vind je in het rapport:

  • informatica-functies
  • informatica-taken
  • aan de taken verbonden competenties

Een belangrijke ontwikkeling in het informaticavakgebied is e-CF, het Europese competentieframework. Dit is geheel in het KNVI-competentiemodel geïntegreerd.