Quick Assessment van Outsourcing

Het is opvallend hoe vaak ik de laatste tijd gesprekken voer waarbij wordt gesteld dat de outsourcing niet de gewenste resultaten oplevert. De prestaties van de leverancier zijn onder de maat en het rendement van de outsourcing staat onder druk!

Daarbij wordt de wens uitgesproken om op korte termijn verbetering in de situatie te verkrijgen.

Om in te spelen op deze problematiek heb ik een 5-daagse workshop ontwikkeld: 'Quick Assessment van Outsourcing'.

Specifieke doelen van de workshop zijn:

  • het verkrijgen van inzicht in de status en de resultaten van de outsourcing

li>het benoemen van maatregelen die op korte termijn tot verbetering leiden

De workshop is specifiek gericht op een tussentijdse evaluatie en gericht op de gewenste korte termijn resultaten. Het is derhalve geen workshop die aan de basis ligt van een herbezinning op de outsourcingsrelatie of een beslissing over een eventuele her-aanbesteding. Daarvoor is een andere (uitgebreidere) aanpak nodig.

In de workshop kunnen ook specifieke doelen en aandachtspunten worden meegenomen die in de voorbereiding worden benoemd.

Op basis van de informatie van de deelnemers, is een gedegen inzicht te verkrijgen in de knelpunten die bij de outsourcing worden ervaren. Vanuit mijn meer dan 10-jarige ervaring met outsourcing kan ik bovendien helpen om verbetermaatregelen te benoemen.

De ervaring heeft geleerd dat er vaak (veel) knelpunten zijn die op korte termijn kunnen worden verbeterd terwijl de investering (tijd en geld) relatief klein is!

De brochure 'Workshop Quick Assessment van Outsourcing' kunt u downloaden door te klikken op deze link.

Training regie

Hoewel we al redelijk veel ervaring met regie (demand en supply management) hebben, blijkt regie bij veel bedrijven nog steeds niet voldoende effectief (op professioneel niveau) te functioneren. Dit is deels te verklaren door onvoldoende inzicht in de belangrijkste processen van regie, maar ook door de competenties van de 'regisseurs'.

Effectieve regie is één van de belangrijkste randvoorwaarden om outsourcing een succes te maken en verdient daarom veel aandacht (inrichting en uitvoering).

Om hierop in te spelen heb ik vanuit mijn eigen ervaringen met regie een 3-daagse training ontwikkeld om regie op professioneel niveau te brengen: 'Training Regie'.

Specifieke doelen van de training zijn:

  • het verkrijgen van inzicht in de noodzakelijke processen en organisatie van regie
  • het bieden van inzicht in regie in de praktijk
  • het bespreken van door de deelnemers ervaren knelpunten in hun dagelijkse regie-werkzaamheden

Omdat ik niet 'geloof' in trainingen 'met open inschrijving' (deze blijven in het algemeen te algemeen), bied ik de training uitsluitend als 'inhouse training' aan.

Dit geeft bovendien de mogelijkheid om specifiek in te gaan op de binnen de organisatie ervaren knelpunten en om daarbij 'gericht' advies te kunnen geven.

De training is specifiek gericht op medewerkers die dagelijks in een regie-rol functioneren en bij voorkeur enige ervaring op dit vlak hebben. De training is daarmee ook meer gericht op 'bijscholing' dan op het bieden van een fundamentele cursus voor beginnende regisseurs (voor beginnende regisseurs is een 5-daagse training beschikbaar).

In de training kunnen ook specifieke doelen en aandachtspunten worden meegenomen die in de voorbereiding worden benoemd.

De brochure voor deze training is hier te vinden.

Het kan ook zinvol zijn om de competenties van uw regisseurs (verder) te ontwikkelen op basis van een persoonlijk assessment van de betrokken medewerkers. Zie hiervoor: Assessment van Medewerkers.