Computable Outsourcing Congres 2008

In december 2008 is Johan Op de Coul expert en panellid geweest op het Computable Outsourcing Congres, 2008. Het blijkt dat veel organisaties nog worstelen met (de voorbereiding op) outsourcing. Vragen die voorbij kwamen waren:

  • welke percelen komen voor outsourcing in aanmerking: dit hangt nauw samen met de vraag of een externe partij deze activiteiten 'beter' kunnen doen dan het uitvoeren hiervan in eigen beheer (denk aan: kosten en risico's)
  • hoe moeten/kunnen we leveranciers (optimaal) aansturen: natuurlijk is een goed contract en zijn goede SLA's de basis; daarnaast is een strakke regie noodzakelijk
  • hoe kan je een leverancier aansturen als er problemen zijn; levert een bonus/malus regeling perspectief: centraal staat de vraag: "wie heeft het probleem?" (als er problemen zijn); de klant ervaart het probleem in zijn business; de oplossing zit vaak in een optimale samenwerking tussen klant en leverancier waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het oplossen van problemen

Zie: Computable

Opinie: Slim kosten reduceren!

De huidige kredietcrisis is voor vele organisaties aanleiding om in de kosten te snijden. En dat betreft ook vaak de kosten van de ICT. Het is belangrijk om dit met beleid te doen. Het snijden in kosten leidt inderdaad op korte termijn tot lagere kosten, maar kan op de langere termijn niet verstandig zijn omdat het rendement van de ICT geweld wordt aan gedaan. En dat raakt direct het rendement van het bedrijf! En daar zit niemand op te wachten. Maar wat is dan aan te raden?

Het reduceren of misschien zelfs bevriezen van onderhoud op applicaties kan het beste met beleid worden gedaan.

Een aanvraag voor functioneel (adaptief) onderhoud wordt in het algemeen niet zomaar gedaan. Dit wil overigens niet zeggen dat zo’n aanvraag altijd moet worden gehonoreerd. Als er echter gerede redenen zijn om de functionaliteit aan te passen, zou het bevriezen van onderhoud tot een minder 'passende' applicatie kunnen leiden; de bedrijfsprocessen worden minder adequaat ondersteund en dat leidt tot schade voor de business!

Ook 'technisch' onderhoud kan niet zomaar worden bevroren. Het blijft zinvol om te investeren in het up to date houden van de performance, de bedrijfszekerheid en de onderhoudbaarheid van een applicatie: het 'kwalitatief goed doorvoeren' van wijzigingen in een applicatie (en dus niet een wijziging en snel (onder kostendruk) 'invrotten' is op de korte en langere termijn onverstandig. Bedenk met betrekking tot het handhaven van de onderhoudbaarheid van applicaties dat voor systemen van 5 jaar of ouder het onderhoud tot wel 50% meer tijd kost, dan bij een onderhouds-optimale applicatie!

Organisaties wordt aangeraden om zowel hun (out)sourcing situatie als het beheer eens door te laten lichten om knelpunten en inefficiënties op te sporen en optimalisaties (kwaliteit én kosten) te bereiken.

Dit soort assessments kan vaak al met een investering van 5 dagen tot resultaten leiden.

In het kader van het (functionele) beheer van de informatievoorziening kan Organisatie-adviesbureau u helpen bij:

  • het doorlichten van de effectiviteit en efficiency van uw functionele beheer (-organisatie)
  • het inrichten van beheer-informatie zodat u zicht krijgt op de functionele en technische kwaliteit van uw systemen, of de kosten en baten die met het beheer én het gebruik van systemen realiseert.