Kostenbesparen: evalueer uw outsourcingsrelatie

Gelet op de kredietcrisis is het juist de tijd nu om de outsourcingsrelatie eens onder de loep te nemen: levert de leverancier wel de verwachte en afgesproken bijdragen? Bijvoorbeeld het optimaliseren van de SLA's kan veel rendement opleveren!

In het kader van outsourcing kan Organisatie-adviesburau Op de Coul u helpen bij:

  • het doorlichten van het contract
  • het doorlichten van de SLA's, vooral op de mate waarin deze aansluiten op de feitelijke behoeften van de business
  • het doorlichten van de regie (-organisatie) of de aansturing van de leverancier wellicht verbetering behoeft

Topic Outsourcing van Computable

Johan Op de Coul publiceert regelmatig een opinie voor het Topic Outsourcing van Computable (zie: www.computable.nl, topic Outsourcing).

Op 5 maart is het artikel "Wie heeft het probleem ..." gepubliceerd. Een opinie over de noodzakelijke samenwerking tussen klant en leverancier. De strekking is dat samenwerking, maar ook investeren in de leverancier, vaak betere resultaten oplevert dan het wijzen op contracten en SLA's en het toepassen van een boete.

De tekst van de opinie is te downloaden van 'white papers' of te lezen op de site van Computable

Zie: Computable