::Boeken

ir. Johan C. Op de Coul is auteur van de volgende boeken.

Beheer van de Informatievoorziening, een bedrijfskundige invalshoek

Uitgegeven bij Samsom, 1996

Behandelt een fundamentele invalshoek op beheer van de informatievoorziening vanuit een bedrijfskundig/organisatorisch perspectief. BiSL, ASL en ITIL zijn procesmodellen die binnen dit model hun plaats hebben. Het boek is door vele organisaties geadopteerd als een model voor beheer en daarnaast gebruikt op opleidingen.M

Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica

Uitgegeven bij: tenHagenStam Uitgevers, 2001

Het vierde rapport in de serie van 'functierapporten' van het NGI. Het rapport is opgesteld na onderzoek in samenwerking met ca. 35 bedrijven. Het rapport is door vele organisaties geadopteerd als 'de standaard' op het gebied van functies in de informatica.

IT Services Procurement, based on ISPL

Uitgegeven bij de ITSMF Library, 2005

Biedt een 'pocket guide' voor de toepassing van ISPL waarin alle essentiële elementen van ISPL (waaronder de belangrijkste tabellen) zijn opgenomen.

 

 

Werken in een digitale wereld  

Het 5de en geactualiseerde functierapport van KNVI (voorheen: Ngi) met:

  • gestandaardiseerde informatica-functies
  • genormeerde informatica-taken
  • competenties (normstellend voor de taken)
  • e-CF competenties

Uitgegeven bij Van Haren Publishers, 2018