::Workshops en Trainingen

Voor het vaststellen van de informatiestrategie, het trainen van 'regisseurs' en het doorlichten en verbeteren van de outsourcingssituatie zijn de volgende workshops en trainingen beschikbaar.

Strategische sessie Informatiestrategie

Veel bedrijven hebben de laatste tijd (zo niet jaren) veel energie gestoken in de selectie, de contractering en vervolgens de aansturing van hun (outsourcing) leverancier. Dit vraagt vaak zoveel aandacht dat de informatie­strategie vaak te weinig aandacht heeft gekregen.

Met een strategie sessie over de I-strategie wil ik opnieuw de aandacht vestigen op die informatiestrategie. Deze strategie legt de belangrijkste basis voor de aansturing van alle ontwikkelingen van de informatievoorziening, zowel organisatorisch als functioneel en technisch inhoudelijk.

Om snel een nieuwe I-strategie te ontwikkelen of de huidige I-strategie te actualiseren, heb ik een 3-daagse strategie sessie ontwikkeld.

Specifieke doelen van deze strategische sessies zijn:

  • een tussentijdse evaluatie van de huidige I-strategie of het opstellen van een nieuwe I-strategie
  • het verkrijgen van inzichten in de status, de behoeften en optimalisaties van (het beheer van) de informatievoorziening
  • het verkrijgen van inzichten in de (extra) toegevoegde waarde van de ICT voor de business
  • het verhogen van het rendement van de informatievoorziening (functionaliteit, kwaliteit en kosten)
  • en daarvan afgeleid het verkrijgen van (verbeter)plannen

Het gaat derhalve niet (direct) om een herijking van het informatiebeleid, doch om de wijze waarop dit beleid wordt gerealiseerd en het beheer wordt uitgevoerd, maar ook: kansen, mogelijkheden en knelpunten en acties om pro-actief de kwaliteit van (het beheer van) de informatievoorziening te verhogen.

De Brochure I-Strategie voor deze strategische sessie.

Training Regie in de praktijk: Open Training Effectieve Regie of In-house

Hoewel regie onlosmakelijk verbonden is aan outsourcing en het succes daarvan bepaalt, blijkt regie in de praktijk niet zo gemakkelijk: hoe organiseer je het?, wat zijn kerntaken?, welke competenties heb je nodig? en hoe handel je in de praktijk?

Naast het zelf verantwoordelijk zijn geweest voor de regie op outsourcing, ben ik in de afgelopen 10 jaar ook betrokken geweest bij de inrichting van regie (-organisaties) en het coachen van ICT-management en 'regisseurs'.

Ik werk daarbij vanuit mijn eigen ervaringen en door mij ontwikkelde modellen voor regie.

Op basis van mijn ervaringen rond regie, heb ik een 3-daagse 'hands-on' training ontwikkeld om 'regisseurs' te trainen in de praktijk van regie.

Specifieke doelen van de training zijn:

  • het verkrijgen van inzicht in de organisatie en de noodzakelijke processen van regie
  • het bieden van inzicht in effectieve regie in de praktijk
  • het bespreken van door de deelnemers ervaren knelpunten in hun dagelijkse regie-werkzaamheden

Workshop Quick Assessment Outsourcing

Veel bedrijven maken zich (eigenlijk opvallend vaak) 'zorgen' over de outsourcing en de performance van de leverancier: de (gewenste) resultaten worden niet gehaald. De vraag hierbij is steeds: "hoe kunnen we op korte termijn op de resultaten bijsturen?"

Om snel inzicht te krijgen in de outsourcing en maatregelen te benoemen, is speciaal daarvoor een 'hands on' 5-daagse workshop ontwikkeld: 'een quick assessment van outsourcing'.

Specifieke doelen van de workshop zijn:

  • het verkrijgen van inzicht in de status en de resultaten van de outsourcing
  • het benoemen van maatregelen die op korte termijn tot verbetering leiden

De workshop is specifiek gericht op een tussentijdse evaluatie en gericht op de gewenste korte termijn resultaten.

De Brochure Workshop Quick Assessment Outsourcing.